списанието

Хотели&Ресторанти&Заведения e първото специализирано професионално списание у нас за обзавеждане, оборудване, снабдяване и услуги в туризма. То е предназначено да информира собственици, управители, ръководен и изпълнителски персонал на туристическите обекти за новостите в тази област и да ги подпомага при търсене и избор на необходимото им оборудване, стоки и услуги.

Тираж, обем и периодичност

Списание Хотели&Ресторанти&Заведения се издава от началото на 2002 година. Всяко тримесечие излиза по един брой в обем от 48 пълноцветни страници и постоянен тираж 1500 броя, като броят излиза от печат в края на тримесечието. Разпространението е само чрез абонамент или директни продажби от представители на фирмата. Част от тиража се разпраща промоционално на хотели и ресторанти в цялата страната на базата на контролиран канал, позволяващ всеки туристически обект у нас да получава поне един брой от списанието на две години.

Съдържание

Списанието е структурирано в 5 основни раздела, разбити допълнително на 22 рубрики, което позволява бързо и лесно да се откриват търсените теми, оборудване и продукти. Всеки брой на Хотели&Ресторанти&Заведения съдържа между 10 и 15 статии с практическа насоченост в утвърдените тематични области, покриващи основните професионални интереси на хотелиерите и ресторантьорите. Публикуваните материали акцентират преди всичко върху новите изделия и технологии или запознават читателя с най-съвременните тенденции на организация, обзавеждане и оборудване на туристическите обекти.

Богата допълнителна информация се съдържа в десетките рекламни карета, публикувани във всеки брой, които представят разнообразни продукти и услуги от водещи фирми производители и вносители.

Партньори

В съответствие с постигнатите договорености с Националната асоциация ХОРЕКА списание Хотели&Ресторанти&Заведения се ползва и като платформа и нейн печатен орган.

Некоректна фирма

гласувайте за този сайт в: BGtop.net | BulgarianTOP.com | BG Chart
базиран на Website Baker